Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

Onmisbare cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

Performantie cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Cookies van derden
Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

Bewaartermijn Cookies
Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Cookies beheren
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.

Privacy verklaring

1. Vanaf 25 mei 2018 treedt de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, beter bekend onder de naam GDPR (General Data Protection Regulation), in werking.Deze verordening heeft als doel de Europese burgers meer controle te geven over hun persoonlijke gegevens, een evolutie waar Oil Tank Cleaning BVBA, Eedstraat 5, 9810 EKE toe verbindt.

2.Doel gegevens.
Omdat u in het verleden gebruik heeft gemaakt van onzediensten bent u momenteel een van de contacten in onze databank.

3.Ontvangers gegevens.
Oil Tank Cleaning BVBA, Eedstraat 5, 9810 EKEontvangtjouwgegevens.Indien deze worden ingevuld via het invulformulier/contactformulier op onze website of die via de goudengidsdan komen jouw gegevens ook terecht op de mailserver van de hosting.

4.Opslag periode.
Alle gegevens in onze databank zijn bekomen via Oil Tank Cleaning BVBA of Uzelf, Oil Tank Cleaning BVBAheeft geen informatie via andere bronnen gearchiveerd.Enkel onderstaande gegevens zitten in ons databank · Voornaam· Naam· GSM -nummer / Privé GSM -nummer · vast nummer / Privé vast nummer· e-mailadres / Privé e-mailadres· adres / Privé adres· RekeningnummerDeze gegevens worden bewaard voor het opmaken van facturatie en worden bewaard volgens de wettelijke verplichtingen, zijnde een termijn van 7jaar

5.Rechten.

  • Recht op inzage:uwpersoonsgegevens worden opgestuurd/gedeeldals Udaarom vraagt.
  • Recht op rectificatie:zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of door Oil Tank Cleaning BVBAfout verwerkt? Dan passen we dit aanals daarom gevraagd wordt.
  • Recht op het indienen van een klacht:Indienen van een klachtgaat via Autoriteit Persoonsgegevens..
  • Recht op overdracht:wij werken af en toe moet onderaannemers, die van ons enkele gegevens zullen ontvangen, hiermee geeft u onshet recht dat de gegevens door Oil Tank Cleaning BVBAworden overdragen aan die andere partij.
  • Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens:wanneer u aangeeft dat u niet langer wenst dat wij u gegevens bewaren, zullen wij deze wissen, met in acht name van wettelijke bepalingen

6.Verplichte gegevens.
Wenst u op basis van het ons contactformulier/invulformulier gecontacteerd te worden hetzij per email of telefonisch dan vragen wij uitdrukkelijk deze gegevens in te vullen,

7.Beveiliging.
Het is belangrijk dat U weet dat we Uw persoonlijke gegevens nooitzonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming met partners of derden zullen delen.Onze website is beveiligd met een persoonlijk paswoord.

8.Zoals we ook in het verleden altijd hebben gedaan willen we volledig transparant zijn over de voorwaarden van ons legitieme gebruik van uw persoonlijke gegevens, en u de kans geven om ons gebruik van uw gegevens te controleren. Ons aangepaste beleid met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens, met informatie over uw rechten en over de manier waarop we uw gegevens gebruiken, kan op éénvoudig verzoek van ons bekomen.Als u vragen hebt, stuur dan een e-mail naar info@oiltankcleaning.be